fbpx

Zmiany w roamingu UE od 1 stycznia 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 wprowadzamy następujące zmiany w
korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej.
1. Obniżamy opłaty:
a) naliczane po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie
Euro. Nowa cena to 0,01672192 zł za 1 MB (17,12 zł za GB tj. 1024 MB),
b) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na
podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to
0,01672192 zł za 1 MB (17,12 za GB tj. 1024 MB).
2. W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w
roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.
3. Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze
zmian przepisów prawa. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o
świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych
zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, możemy
dochodzić od Ciebie opłaty specjalnej/kary umownej. Jej wysokość nie przekroczy przyznanej
Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia
zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

To jest przykładowy komunikat.

This will close in 0 seconds