REALIZACJA PROJEKTU (08.05.2017)

Od stycznia 2017 przystąpiliśmy do realizacji projektu a zakres prac obejmujący projektowanie, wykonanie jak i uruchomienie sieci NGA planujemy zakończyć z końcem 2018r. Celem projektu jest objęcie zasięgiem szerokopasmowego Internetu o przepustowości 100Mb/s 2290 gospodarstw z obszaru powiatu zgierskiego, wskazanego do konkursu jako obszar POPC01_100196. Projekt realizuje założenia działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który brzmi „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Na obszarze realizacji projektu, wdrożenie technologii dostępu do Internetu polegać będzie na zasadzie dostarczania szerokopasmowych łączy internetowych w technologii FTTH/GPON. Realizacja projektu będzie polegać na budowie sieci światłowodowej dostępowej w technologii doziemnej i napowietrznej. Węzeł główny zlokalizowany będzie w miejscowości Aleksandrów Łódzki. Z węzła głównego wybudowana będzie sieć światłowodowa zlokalizowana głównie w pasie drogowym dochodząca do budynków mieszkalnych. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na niwelację barier technicznych i pozwoli przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców obszaru objętego inwestycją.    


REALIZACJA PROJEKTU (20.12.2017)

Od początku III kwartału 2017 rozpoczęły się prace budowlane polegające na podwieszaniu kabli światłowodowych na podbudowie słupowej. Do dnia dzisiejszego podwieszone zostało ponad 15 km sieci FTTH, realizowanej zgodnie z projektem: „Budowa sieci szerokopasmowej na obszarach białych plam w gminach Aleksandrów Łódzki, Parzęczew i Zgierz” Prace postępują zgodnie z założonym harmonogramem i planowany termin uruchomienia sieci do końca 2018r. jest jak najbardziej realny. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców w maju 2018r. zostanie uruchomione Biuro Obsługi Abonenta zlokalizowane w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Wojska Polskiego 12.  
To jest przykładowy komunikat.